Disclaimer - kopie-rechtVoorwaarden: voor het gebruik van deze website.Auteursrecht:
Vinyl-for-sale.nl behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de inhoud van deze website, met de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen en teksten.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vinyl-for-sale.nl is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie waaronder en tevens afbeeldingen en teksten, openbaar te maken en/of om een kopie te maken op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.

Merken:
Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Vinyl-for-sale.nl, tenzij anders aangegeven.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vinyl-for-sale.nl is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid:
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Vinyl-for-sale.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend.
Vinyl-for-sale.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of (on) bereikbaarheid van de website.

Informatie van derden:
Vinyl-for-sale.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de toegang tot of de informatie op enige website die is gelinkt van of naar deze website, de webbeheerder. Geef doormiddel van het Contactformulier in het menu uw klacht door.Apycom jQuery Menus

� 2022 | Vinyl Singels, Lp's en meer.....